علاقمندان می توانند فرم ثبت نام را در قسمت مربوطه تکمیل کنید.سپس فیش واریزی را اسکن و در قسمت مربوطه در فرم ثبت نام  آپلود نمایند. لازم به ذکر است که ارایه اصل فیش واریزی هنگام حضور در همایش الزامی است.  لذا در نگهداری اصل فیش دقت لازم صورت پذیرد.

مبلغ ثبت نام باید به شماره حساب  ۷۸۹۷۲۵۷۲۴ به نام  شرکت آبزی پژوهان پیشگام  وابسته به به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور  نزد بانك کشاورزی شعبه شهرک راه آهن  (كد:۴۸۱۰) واریز گردد. همچنین  پرداخت می  تواند می تواند از طریق کارت به (شماره : ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۰۱۳۳۱۲  ) نیز صورت گیرد.بدیهی است نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد.

هرینه ثبت نام با مقاله :

برای اعضای هیات علمی و سایرین: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

برای دانشجویان: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

هزینه ثبت نام بدون مقاله (حضور در همایش): ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

در حال بارگذاری ...