– تکثیر و پرورش  

    –  تغذیه و غذای زنده

    –  بهداشت و بیماری ها

    – ژنتیک و اصلاح نژاد

    – فناوری و سیستم های نوین

    – بیولوژی و فیزیولوژی 

    – گیاهان آکواریومی

    – مدیریت،اقتصاد و بازاریابی

  – بسته بندی و حمل ونقل (هندلینگ)

   


در حال بارگذاری ...